Zdjęcia do dokumentów...


W trakcie fotografowania w szkołach, mogę wykonać wszystkie rodzaje zdjęć do dokumentów: legitymacji, św. maturalnego, dyplomu, prawa jazy, dowodu osobistego, paszportu i wizy.
Zdjęcia dostępne są w różnych konfiguracjach w zależności od zapotrzebowania.

Dostępne konfiguracje:
* do legitymacji, dyplomu, dow. osobistego, itp. - 3,5x4,5cm - 4szt.
* zestaw zdjęć: legitymacyjne 3,5x4,5 - 9szt.
* zestaw zdjęć:
- legitymacja 3,5x4,5cm - 3szt.
- świaectwo maturalne 3,7x5,2cm - 3szt.
- dyplom 4,5 x 6,5 cm - 3szt.
- zdjęcia do 'portfela' 4 x 6cm - 8szt.
Każde z w/w rodzajów zdjęć mogą być wykonane jako czarno - białe.

Przykładowe zdjęcia do dokumentów:
- zdjęcia legitymacyjne
- zdjęcia do dyplomu
- zdjęcia do świadectwa maturalnego
- zdjęcia do dowodu osobistego, paszportu, wizy, itp.

legitymacja 4legitymacja 9dyplomzestawpaszport